Relevanta rapporter & seminarier

IFAU & Uppsala universitet 2019.

Jobbpolarisering och efterfrågan på olika förmågor på framtidens arbetsmarknad.

.....pdf

IFAU & Uppsala University 2019

The skill-specific impact of past and projected occupational decline. 


.....pdf

IFAU: Etniska hierarkier & diskriminering på arbetsmarknaden 2018

.....pdf

Länsstyrelsen Stockholm: Antisvart diskriminering på Arbetsmarknaden 2018

.....pdf

ILO: Whats lies behind gender pay gaps?
1919-2019

.....pdf

Länsstyrelsen Stockholm 2018.

Anti black racism and discrimination in the Swedish labor market. 

.....pdf

SNS 2018

Hur påverkar globaliseringen den svenska arbetsmarknaden?

Fores 2020

Strukturomvandling på arbetsmarknaden.